Wolfram|Alpha

Computing...

Input information:

tip calculation |  \namount without tip | $84.22  (US dollars)\ntip percentage | 15%\nnumber of people | 3 people


Tip calculation:

amount of tip | $12.63  (US dollars)\namount per person | $32.284 per person  (US dollars per person)\namount with tip | $96.85  (US dollars)


Standard tips:

 | amount | rounded down | rounded up\n10% of $84.22 | $8.42 | $8 (9.5%) | $9 (10.7%)\n15% of $84.22 | $12.63 | $12 (14.2%) | $13 (15.4%)\n20% of $84.22 | $16.84 | $16 (19%) | $17 (20.2%)\n25% of $84.22 | $21.06 | $21 (24.9%) | $22 (26.1%)


Totals with standard tips:

 | total amount | rounded down | rounded up\n$84.22 + 10% | $92.64 | $92 (9.2%) | $93 (10.4%)\n$84.22 + 15% | $96.85 | $96 (14%) | $97 (15.2%)\n$84.22 + 20% | $101.06 | $101 (19.9%) | $102 (21.1%)\n$84.22 + 25% | $105.28 | $105 (24.7%) | $106 (25.9%)


Standard tips (per person):

 | amount | rounded down | rounded up\n10% of $28.07 | $2.81 | $2 (7.1%) | $3 (10.7%)\n15% of $28.07 | $4.21 | $4 (14.2%) | $5 (17.8%)\n20% of $28.07 | $5.61 | $5 (17.8%) | $6 (21.4%)\n25% of $28.07 | $7.02 | $7 (24.9%) | $8 (28.5%)


Totals with standard tips (per person):

 | total amount | rounded down | rounded up\n$28.07 + 10% | $30.88 | $30 (6.9%) | $31 (10.4%)\n$28.07 + 15% | $32.28 | $32 (14%) | $33 (17.5%)\n$28.07 + 20% | $33.69 | $33 (17.5%) | $34 (21.1%)\n$28.07 + 25% | $35.09 | $35 (24.7%) | $36 (28.2%)